Freddie Pick

OpponentResultDateFixtureEvent
Jack LinternW2023-09-07South Bristol D v Clevedon CDivision 4B
Phillip LawsonW2023-09-21South Bristol v Hanham Folk CentreKO
Stuart P IlesD2023-09-25Clevedon 2 v South BristolMKO
Chris HillierW2023-10-03Bristol & Clifton C v South Bristol DDivision 4B
Ilya KiselevL2023-10-12Thornbury v South Bristol ADivision 2
Jon WhiteD2023-10-19South Bristol D v South Bristol BDivision 4B
Alan PapierW2023-10-25Downend & Fishponds E v South Bristol CDivision 4A
Mauro FarinaW2023-10-26South Bristol A v Bath BDivision 2
James HennefeldW2023-11-08Downend & Fishponds C v South Bristol ADivision 2
Igor DoklesticL2023-11-23South Bristol A v Bristol & Clifton BDivision 2
Michael Sillence DavisW2023-11-28Bristol & Clifton E v South Bristol DDivision 4B
Jack LinternW2023-11-30South Bristol B v Clevedon CDivision 4B
Richard J JohnsonW2023-12-07Bristol Grendel A v South Bristol ADivision 2
Oli BainD2023-12-12Bristol & Clifton C v South Bristol BDivision 4B
J Andrew BorkowskiD2023-12-14South Bristol D v PortisheadDivision 4B
Alastair DrummondW2024-01-04South Bristol A v Bristol Cabot ADivision 2
Paul SpillerW2024-01-25South Bristol A v Clevedon ADivision 2
David O VaughanD2024-02-08South Bristol A v ThornburyDivision 2
Harry DuckworthW2024-02-15South Bristol B v Horfield & Redland EDivision 4
Rob HearneL2024-02-21Bath B v South Bristol ADivision 2
Martin J WhiteW2024-03-07South Bristol A v Downend & Fishponds CDivision 2
David E BuckleyD2024-04-03Bath v South BristolKO
Jerry HumphreysW2024-04-18South Bristol A v Bristol Grendel ADivision 2