Oli Garrett

OpponentResultDateFixtureEvent
Roy J McAloneyW2018-09-13Round 2Margate Club Championship
Derek WellsW2018-09-06Round 1Margate Club Championship
Clive J Le BaigueW2018-10-04Round 3Margate Club Championship
Peter McGillL2018-10-11Round 4Margate Club Championship
Leon A GarfieldW2018-11-08Round 5Margate Club Championship
Colin G GregoryL2018-11-22Round 6Margate Club Championship
Chris WyerW2018-11-29Round 7Margate Club Championship
Ian A HamesL2018-12-13Round 8Margate Club Championship
John ThorleyW2018-09-15Round 9Margate Club Championship
John L ClarkeL2018-09-15Round 10Margate Club Championship
Chris WyerW2018-11-01Round 1Margate Rapid-Play 2019
Peter McGillL2018-11-01Round 2Margate Rapid-Play 2019
Stephen P GarrettL2018-11-01Round 3Margate Rapid-Play 2019
Clive J Le BaigueW2018-11-01Round 4Margate Rapid-Play 2019
Leon A GarfieldW2018-11-01Round 5Margate Rapid-Play 2019
Andy FloodL2018-11-23Sheldwich v BroadstairsWalker Shield
David ErweeW2018-11-30Folkestone v SheldwichWalker Shield
Patrick BurnsL2018-12-20Round 6Margate Rapid-Play 2019
Peter McGillL2018-12-20Round 7Margate Rapid-Play 2019
Zeno BurnsL2018-12-20Round 8Margate Rapid-Play 2019
Stephen P GarrettW2018-12-20Round 10Margate Rapid-Play 2019
William PeakW2019-01-15Bridge v SheldwichWalker Shield
John L ClarkeW2019-02-01Sheldwich v MargateWalker Shield
Malcolm SnashallL2019-02-27Ramsgate v SheldwichWalker Shield
John L ClarkeD2019-05-09Margate v SheldwichWalker Shield
RT Bob CroninW2019-05-20Broadstairs v SheldwichWalker Shield
Colin G GregoryL2019-04-04Round 12Margate Club Championship
Ian A HamesL2019-05-30Round 14Margate Club Championship
Richard A ClementL2019-06-13Round 1Jamboree