Altrincham Grammar School

First NameLast NameScoreGamesPercentagesort ascending
FranciszekMierzejewski11100
PranavVelavan6967
SaiVaddhireddy71164
GauthamRavisankar5956
AlexVolkovoy ½150
ZainMalik2540
Seny DDenisov2540
BilalMustafa1333
MarkYanni530
VishakhSaini2729
JamesFielding1425
BilalMustafa020