Tynemouth & Morpeth Boatmen v Thornaby

Last namesort descendingFirst nameSexClubGradeRatingOnlineIDGrade CodeMembershipFIDE CodeFED
AllinsonJakeMThornaby321437A
AustenAndrewMThornaby48D1038AndrewAusten318144DME0167910
BatchelorFrancisMThornaby181C2013Tzichi295327EME0050810
CalcinaJulio CMThornaby1567306209AME008421
CarabineChrisMThornaby158143A
CreaneyMichael JMThornaby135B109068K
DouglassPaulMThornaby170399H
HeeleyJohnMThornaby0275838G
HoneybourneRayMThornaby131C112940FME012939
HowsdenGeoffreyMThornaby91C1417Howsden1294159EME0053890
MarchBillMThornaby117C281840B
McGinnisJoeMThornaby115E1508DoctorJoe83329585AME0232600
RichardsonDavidMThornaby140A1758davidjuly20117903CME003928472182
ScottAdamMThornaby318621A
SwalesChrisMThornaby113D170038J
TaddNickMThornaby64C290455L
WhitakerBrianMThornaby116B228175CME002359444570