Barnby Dun v Three Horseshoes

Doncaster Haystead Thu 19th Dec 2019
BoardHomeBarnby DunThree HorseshoesAway
1 (B) 149A (146A)
G
Tomlinson, Zak
½ - ½
N
Lowther, Neil R
161D (164D)
2 (W) 137B (145B)
N
Catt, Peter
½ - ½
N
Simmonds, Martin S
135B (140B)
3 (B) 136A (130B)
B
Mainwaring, John P
½ - ½
N
Battye, Phillip J
132B (134B)
4 (W) 138A (144B)
N
Mahoney, Nicholas
1 - 0
N
Smith, Alan J
128C (120C)
Total5602½ - 1½Total556

Last update John Gibbs Mon 23rd Dec 2019 16:30. Reported by Peter Catt Thu 19th Dec 2019 22:55. Verified By