Barnby Dun v Three Horseshoes

Doncaster Haystead Thu 19th Dec 2019
BoardHomeBarnby DunThree HorseshoesAway
1 (B) 149A (147A)
G
Tomlinson, Zak
½ - ½
B
Lowther, Neil R
161D (163D)
2 (W) 137B (143A)
B
Catt, Peter
½ - ½
B
Simmonds, Martin S
135B (136B)
3 (B) 136A (138A)
G
Mainwaring, John P
½ - ½
S
Battye, Phillip J
132B (135B)
4 (W) 138A (143A)
G
Mahoney, Nicholas
1 - 0
S
Smith, Alan J
128C (121C)
Total5602½ - 1½Total556

Last update John Gibbs Mon 23rd Dec 2019 16:30. Reported by Peter Catt Thu 19th Dec 2019 22:55. Verified By