Anthony J Green

OpponentResultDateFixtureEvent
Tony ShawW2020-08-20Worcester 2 v LichfieldWMA Summer League Division 2
Tony ShawW2020-08-20Worcester 2 v LichfieldWMA Summer League Division 2
Praveen JoyW2020-08-27Lichfield v Solihull 2WMA Summer League Division 2
Praveen JoyW2020-08-27Lichfield v Solihull 2WMA Summer League Division 2
Sam CotterillD2020-09-03Coventry Chess v LichfieldWMA Summer League Division 2
Sam CotterillW2020-09-03Coventry Chess v LichfieldWMA Summer League Division 2
Joseph DanceW2020-09-10Lichfield v Greenlands 2WMA Summer League Division 2
Joseph DanceL2020-09-10Lichfield v Greenlands 2WMA Summer League Division 2
AD (Tony) WilliamsD2020-09-17Isle of Wight v LichfieldWMA Summer League Division 2
AD (Tony) WilliamsL2020-09-17Isle of Wight v LichfieldWMA Summer League Division 2
James E O'DellD2020-09-24Kidderminster v LichfieldWMA Summer League Division 2
James E O'DellW2020-09-24Kidderminster v LichfieldWMA Summer League Division 2
Bruce L BaerL2020-10-01Lichfield v Mutual CircleWMA Summer League Division 2
Bruce L BaerL2020-10-01Lichfield v Mutual CircleWMA Summer League Division 2
Hossameldin AboushadyW2020-10-08Stourbridge v LichfieldWMA Summer League Division 2
Hossameldin AboushadyW2020-10-08Stourbridge v LichfieldWMA Summer League Division 2
Sam J HallL2020-11-12Warwick University 1 v Lichfield 1WMA Autumn League Division 2
Sam J HallW2020-11-12Warwick University 1 v Lichfield 1WMA Autumn League Division 2