Test Division 1

TeamBlack 1 Chorl 1 Kirkh 1 Chorl 2
Blackpool 11 - 22 - 12½ - 0
Chorley 12½ - ½
2½ - ½
1½ - 1½1 - 2
Kirkham 12 - 12 - 11½ - 1½
Chorley 21½ - 1½2 - 11 - 1