Barnsley v Barnby Dun

Doncaster Bell Trophy Tue 22nd Jan 2019
BoardHomeBarnsleyBarnby DunAway
1 (B) 124L (142D)
B
Shaposhnikov, Vlad
0 - 1
B
Mann, Steve J
154L (161C)
2 (W) 112L (115A)
B
Perry, Anthony
1 - 0
G
Mahoney, Nicholas
147L (138A)
3 (B) 104L (99E)
B
Merc, Robbie
0 - 1
B
Sowerby, T Ed
137L (126B)
4 (W) 100L (102D)
B
Taylor, Alan
0 - 1
B
Catt, Peter
141L (137B)
5 (B) 103L (109E)
B
Thickett, Gerald R
0 - 1
G
Tomlinson, Zak
108L (149A)
6 (W) 124L (142D)
B
Shaposhnikov, Vlad
0 - 1
B
Mann, Steve J
154L (161C)
7 (B) 112L (115A)
B
Perry, Anthony
0 - 1
G
Mahoney, Nicholas
147L (138A)
8 (W) 104L (99E)
B
Merc, Robbie
0 - 1
B
Sowerby, T Ed
137L (126B)
9 (B) 100L (102D)
B
Taylor, Alan
0 - 1
B
Catt, Peter
141L (137B)
10 (W) 103L (109E)
B
Thickett, Gerald R
0 - 1
G
Tomlinson, Zak
108L (149A)
Total10861 - 9Total1374

Last update John Gibbs Sat 2nd Feb 2019 19:03. Reported by John Gibbs . Verified By

Comments

New player for Barnby Dun S Mann